sâmbătă, 7 iulie 2012

Simboluri egiptene


 Crucea lui Ankh
 Simbolul eternităţii vieţii şi simbol al dragostei, având forma unei cruci cu toartă, Ankh este constituită dintr-un nod care leagă toate elementele lumii şi din crucea cunoaşterii. Posedând o mare putere magică, Ankh era construită de a atrage energia vitală asupra fiinţelor, atât aici cât şi în Lumea Cealaltă.


 De aceea această cruce însoţea toate ceremoniile rituale şi servea drept talisman ptotector. Zeiţele Isis şi Nepfis o purtau în permanenţă căci ele erau ele-însele simboluri ale vieţii eterne.

Simbolistica ceea ce înconjoară Soarele, adică Universul
Stâlpul Djed

Stâlp în formă de trunchi curăţit de ramuri atribuit zeului Osiris, care simbolizează de asemenea continuitatea, stabilitatea universului şi armonia, ceea ce reprezenta în timpul sărbătorii Sed, atunci când regele Egiptului ridica stâlpul sacru pentru zeul Ptah. Pentru că Seth a doborât acest stâlp ucigându-şi fratele, pe Osiris, faraonul avea drept primă datorie de a-l ridica în mod ritualic în timpul ceremoniei încoronării sale, apoi în momentul jubileelor sale. Stâlpul Djed juca de asemeni un rol de prim plan în ritualurile agricole, căci el reprezenta, în picioare, revolta lui Osiris devenit jefuitor al Egiptului şi al lumii, principiul etern legând Terra de lumea celestă. Această simbolică anunţa cei doi ochi plasaţi în vârful stâlpului, arătând că Soarele şi Luna, ochii Universului, sunt întotdeauna atenţi la viaţa oamenilor. 


Pentru că el manifesta viaţa universală, stâlpul Djed este adesea reprezentat cu crucea lui Ankh şi cu sceptrul Uas, asociând astfel cele trei principale forţe ale civilizaţiei egiptene, Stabilitatea întotdeauna asociată vieţii şi Forţei, Energiei protectoare, stâlpul Djed servând mult timp drept talisman benefic egiptenilor.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu